Algemene Leden Vergadering

Op maandag 18 september om 20:15 is er de jaarlijkse ledenvergadering in onze kantine. Alle leden vanaf 16 jaar worden verwacht daar aanwezig te zijn. Ook ouders van jeugdleden en commissieleden zijn van harte welkom.
Agendapunten zijn o.a.: financiële cijfers, nieuwe statuten en uiteraard een rondvraag.
Om alle leden in de gelegenheid te stellen de ledenvergadering bij te wonen zijn er vanaf 20.00 geen trainingen meer.