Het bestuur van Fiducia

Bestuur bestuur@fiducia.nu
Wessel Stob (Voorzitter) 030-6666996
Willem Peter Teune (Korfbaltechnische zaken ) 030-6662993
Niels Staffeleu (Beheer gebouwen en materiaal) 030-2432602
Marc Post (Penningmeester)
Marco Volgering

Heeft u een declaratie dan kunt u dit sturen naar penningmeester@fiducia.nu

Notulen (extra) algemene ledenvergadering

De notulen van de (extra) algemene ledenvergadering zijn op te vragen bij het bestuur. Bij voorkeur deze per e-mail aanvragen.

Beleidsplan

Beleidsplan Fiducia 2014-2018 v1.2

Mochten er leden zijn die vragen of opmerkingen hebben kunnen dit melden via de mail.

Nieuwbrieven

Overzicht van de nieuwsbrieven vanuit het bestuur.
nieuwsbrief 2015-6
nieuwsbrief 2015-7
nieuwsbrief 2015-8
nieuwsbrief 2015-12
nieuwsbrief 2017-02

Gedragscode & Huisregels KV Fiducia

Gedragscode Huisregels KV Fiducia maart 2015