Het nieuwe Sportpaviljoen

Laatste nieuws (14-6-2017)

In eerdere berichtgeving is aangegeven dat eind juni de verwachting was dat de nieuwe kantine zou worden opgeleverd, echter zijn er vertragingen tijdens de bouw ontstaan (in het kort);

 • Montage gevel beplating 1e verd. vertraagd, ivm lakbeschadiging bij de bevestiging. Aanpassing bevestigingen. Start hopelijk volgende week, hierdoor ook vervolg vertraging 1e verd, vloer e.d. “Domino effect”
 • Vitens; Drinkwater persing onder hoofd voetbalveld mislukt. Schade hoofd voetbalveld. Nu via parkeerplaats tussen sporthal en voetbalveld naar sportcomplex. Vergunning graven aangevraagd.

Aan de aannemer is gevraagd of de kantines eerder opgeleverd kunnen worden. Daartoe is 12 juni met alle betrokken partijen (aannemer, installateurs en bouwdirectie) overleg geweest. Aannemer en installateurs geven aan dat de kantines einde week 27:  6 of 7 juli opgeleverd kunnen worden. Daar zijn nog wel enkele voorbehouden gemaakt, maar een ieder is ervan overtuigd dat deze normaliter de oplevering niet in de weg mogen staan.  De definitieve opleverdatum met tijdstippen voor Fiducia wordt z.s.m. bekend.

Oplevering van de kantines betekent oplevering door aannemer aan gemeente; Per zelfde datum dan door gemeente aan SFO en Fiducia. Het is een officiële (deel)oplevering; Dus met procesverbaal van oplevering en ondertekening. Aangezien de overige ruimten later opgeleverd worden, betekent dat ook dat er goede afspraken moeten komen tussen aannemer, SFO en Fiducia over toegang/afsluiten bouwterrein buiten werktijden van de aannemer, maar ook over werkzaamheden in kantines tijdens bouwtijd van de aannemer, entree kantines, oplossen van opleverpunten; verzekering van kantines (opstal en inboedel), veiligheid , spoelen ivm legionella, afstemming met installateurs over tijdelijke electra/water afsluitingen, evt schades aan overige gebouwdelen enz.. Dit zijn praktische zaken die in ieders belang zijn. Dit wordt nader uitgewerkt en volgt z.s.m.


De afgelopen jaren hebben we veel overleg gehad, discussies gevoerd, tekeningen beoordeeld en gezocht naar oplossingen. Maar uiteindelijk is het toch allemaal gelukt en wordt er gebouwd aan onze nieuwe kantine.

Wat zal er voor ons gaan veranderen:

 • er komt één paviljoen met een kantine voor Fiducia en een kantine voor SFO (gezamenlijke stichting van voetbalvereniging PVCV en handbalvereniging HVLR)
 • de kleedkamers voor alle drie de verenigingen komen boven de kantines.
 • in plaats van drie kleedkamers krijgen we voor Fiducia 6 kleedkamers beschikbaar.
 • vanuit de kantine van Fiducia hebben we straks zicht op de korfbalvelden
 • er zal naast de kantine een terras komen
 • vanaf de sporthal naar de kantine zal het slechts enkele meters lopen zijn
 • als Fiducia zijn we straks volledig zelf verantwoordelijk voor de kantine. (de stichting Feeks zal worden opgeheven)
 • de fietsenstalling zal vooraan op het sportpark komen (bij het handbalveld)

Wat gaat er niet veranderen:

 • het aantal vierkante meters van de kantine zal ongeveer gelijk zijn aan de huidige kantine.
 • we zullen als Fiducia de bardiensten blijven doen.
 • de kantine zal de ontmoetingsplaats blijven van de Fiducia leden en hun gasten tijdens het veld en zaalseizoen.

Maar om dit moois te bereiken zal nog wel het nodige moeten gebeuren en zullen we nog moeten wachten tot ongeveer het tweede kwartaal 2017 voordat we in de nieuwe kantine in kunnen richten en gebruiken. Het hele bouwproces is gestart met de tijdelijke huisvesting van PVCV en de sloop van de huidige PVCV kantine en kleedkamers.

Wie kan ons helpen

De basis van de nieuwe kantine zal door de aannemer worden neergezet, maar daarnaast hebben we nog veel nodig voor de inrichting van de kantine, keuken en berging. Wie kan ons, bijvoorbeeld via zijn werkgever of via andere personen, helpen. Denk bijvoorbeeld aan verf, buiten meubilair, binnen meubilair, rekken, kasten, raambekleding, TV scherm, alarm systeem, of wat verder van pas kan komen. Suggesties kun je sturen naar: Nieuwe-kantine@fiducia.nu

Fietsen sportpark

Nu er hard wordt gewerkt aan de nieuwe inrichting van het sportpark even een afspraak voor het plaatsen van de fietsen. Er mogen geen fietsen meer geplaatst gaan worden tussen het kunstgrasveld en de kantines. Vooraan op het sportpark is een fietsenstalling gecreëerd en hier kun je je fiets plaatsen.
Eventuele fietsen die op het tussenstuk geplaatst worden, zullen worden weggehaald. Alvast bedankt voor jullie medewerking.

Foto’s nieuwbouw

Op de fiducia website staan foto’s van de nieuwbouw: klik op deze link

20160218_Impressies_Sportpaviljoen_Fletiomare_aanb