Maatregelen tijdens Coronavirus

Op deze pagina is de informatie te vinden hoe Fiducia zal omgaan met de situatie die nu is ontstaan met het Coronavirus.

Vanuit NOC*NSF en KNKV zijn per 1 juli 12.00 uur nieuwe protocollen, verantwoord sporten, opgesteld zie verder op deze pagina.

Op 1 juli is er weer een versoepeling afgekondigd, hieronder kort de belangrijkste wijzigingen voor ons als korfbalvereniging

Korfballers van 18 jaar en ouder dienen voor en na de training/of wedstrijd 1,5 meter afstand tot elkaar te houden. Dit ook in de kleedkamers en kantines, die – net als toilet- en douchevoorzieningen – per 1 juli weer open mogen. Verder is geforceerd stemgebruik – zoals schreeuwen en spreekkoren – langs het veld niet toegestaan.

Wedstrijden, toernooien en evenementen zijn per 1 juli weer toegestaan. Hierbij mogen toeschouwers aanwezig zijn en zij dienen 1,5 meter afstand tot elkaar te houden. Voorlopig mogen er buiten maximaal 250 toeschouwers zijn, binnen 100. Verder dienen uiteraard de hygiëneregels van het RIVM in acht te worden genomen

Vooruit lopend op de maatregelen van 1 juli hieronder een overzicht met de regels binnen Fiducia

 • de looproute’s blijven gehandhaafd
 • het schoonmaken van het materiaal na de laatste training blijft gehandhaafd, dit gebeurd door 2 mensen per team en buiten. In het materiaalhok mogen maximaal 2 personen.
 • Er is minimaal 1 Corona-aanspreekpunt aanwezig, die houdt toezicht op het gebruik van de accommodatie. Deze personen zien toe op een juiste toepassing van de protocollen voor, tijdens en na de trainingen. Daarbij houden zij het overzicht over de gehele trainingsavond en waarborgen zij de veiligheid van alle betrokkenen. Tijdens de training zijn de trainers verantwoordelijk voor de sportspecifieke veiligheid. Als op het sportpark getwijfeld wordt of een speler wel of geen ziekteverschijnselen vertoont, zijn de Corona-aanspreekpunten eindverantwoordelijk. Zij kunnen de betreffende personen dringend adviseren om de sportaccommodatie te verlaten.De aanspreekpunten hebben hebben de bevoegdheid om aanwijzingen te geven. Deze aanwijzingen zijn bindend voor iedereen die op het sportveld aanwezig is (spelers én trainers).

Vanaf 1 juli gelden de volgende regels in de kantine, op het terras en in de kleedkamers;

 • De kantine is op maandagavond,woensdagavond en zaterdagochtend open; volg de looproutes
 • Bij binnenkomst in de kantine desinfecteer je je handen, bij de ingang staat een zuil
 • We houden ons aan de basisregels die voor iedereen gelden.
  O.a. : dat je zelfs bij milde klachten (zie de site van de overheid of Fiducia) je niet gaat sporten en dan ook niet naar de kantine komt.
 • We houden overal 1,5m afstand. Overal ! Opgemerkt wordt dat de jeugd t/m 18 jaar zich niet aan de 1,5m afstand onderling hoeft te houden maar wel 1,5m afstand houdt ten opzichte van iedereen 18 jaar en ouder.
 • In de kantine is een looproute aangebracht, houd je daaraan.
 • We komen binnen via de eerste terrasdeur
 • We gaan in principe buiten op het terras zitten en lopen zo min mogelijk rond.
 • Aan de kleine tafels kunnen we met zijn 4-en zitten, aan de grote met max 6.
 • Mocht het slecht weer worden dan kunnen we naar binnen maar dienen 1,5 afstand te bewaren. Dit betekent dat de beschikbare capaciteit beperkt is.
  Indien de onderlinge 1,5m niet gehandhaafd kan worden blijven we OF buiten OF we gaan naar huis.
 • Als je op het terras zit, ga dan niet rondlopen en/of van zitplaats verhuizen.
 • Er worden geen statafels gebruikt.
 • Er kan alleen met pin betaald worden (we ontsmetten het regelmatig).

Na afloop kan er gedoucht worden, maar

 • Gebruik de aangegeven looproutes om naar de kleedkamers te gaan.
 • Er zijn aparte kleedkamers voor onder en boven de 18 jaar.
 • Alleen voor de personen van 18 jaar en ouder geldt dat er maximaal 6 personen in de kleedkamer mogen met inachtneming van de 1,5m regel, tot 18 jaar mag je dus met meer personen in de kleedkamer.
 • Personen van 18 jaar en ouder douchen met maximaal 3 personen te gelijk en houden zich aan de 1,5m regel.
 • Ben je klaar met douchen loop dan niet dwars over het terras, maar er om heen en houd je aan de hierboven beschreven looproute.

Nog even in het kort;

Uitzonderingen op de 1,5 meter afstand

 • Mensen uit 1 huishouden hoeven bij elkaar geen 1,5 meter afstand te houden.
 • Kinderen tot en met 12 jaar hoeven geen 1,5 meter afstand te houden van anderen.
 • Jongeren tot 18 jaar hoeven bij elkaar geen 1,5 meter afstand te houden.
  Ze moeten wel 1,5 meter afstand houden van volwassenen.

In sommige situaties is het moeilijk om 1,5 meter afstand te houden.
Daarom gelden er ook uitzonderingen voor: Sporters

Niet vergeten:

 • Houd 1,5 meter afstand van anderen.
 • Was vaak uw handen.
 • Blijf thuis bij klachten en laat u testen
 • schud géén handen

Lees verder hieronder het protocol verantwoord sporten van het NOC*NSF

Richtlijnen/Protocols: (update 29 juni)

NOC*NSF : verantwoord sporten

KNKV: Hanteren het NOC*NSF protocol met ingang van 1 juli en hebben een vragen en antwoord pagina

%d bloggers liken dit: