Zaalwacht

Nu het zaalseizoen weer gaat starten zijn er ook weer zaalwachten nodig.

Wat zijn de taken van de zaalwacht;

  • Zorgdragen dat de juiste korfbalpalen worden opgezet en uiteindelijk weer worden opgeruimd op de daarvoor bestemde ruimtes. Veelal zullen de trainers/coaches dit doen;
  • Ontvangst van de scheidsrechter. Deze dient zich te melden bij u als zaalwacht.
  • De zaalwacht deelt de scheidsrechter vóór aanvang van de wedstrijd mee hoe laat de wedstrijd uiterlijk moet worden beëindigd. De scheidsrechter dient zich hieraan te houden. Dit is uitermate belangrijk! Uitloop van de wedstrijden is in principe NIET toegestaan. Dus als een wedstrijd later begint, dient in overleg met de scheidsrechter de wedstrijd te worden ingekort. De zaalwacht is eindverantwoordelijk en heeft de eindbeslissing over de duur van de wedstrijd!
    Het gebeurt regelmatig dat wedstrijden in de ochtenduren al uitlopen. Dit komt mede doordat de teams in de pauze de bespreking in de kleedkamers houden. Bij de jeugdwedstrijden(F t/m B)  is er ruimte voor 3 minuten pauze en bij de junioren en senioren 5 minuten. Dit zal ingesteld worden op de klok en wij vragen iedereen hier rekening mee te houden. 
  • Bediening scorebord. Wanneer dit bij de eerste wedstrijd opgesteld dient te worden, dient u zich te melden bij de beheerder;

  • Zorgdragen voor orde in de speelzaal maar ook in de gangen van de hal. Denk wat betreft de speelhal bijvoorbeeld aan kinderen die spelen met een bal in de hal terwijl er een wedstrijd gaande is. Dit kan als vervelend worden ervaren dan wel gevaar opleveren voor de spelers in de wedstrijd of afval van spelers/ouders dat rondslingert in de hal;
  • Zorgdragen dat er geen spelers, ouders met straatschoeisel op de speelvloer komen;
  • Zorgdragen dat er geen drink- en etenswaren in de hal worden genuttigd;
  • De zaalwachten die de laatste wedstrijd in de hal hebben zijn verantwoordelijk dat al het materiaal wordt opgeruimd.

Net als voorgaande jaren wordt verwacht dat alle senioren en junioren minimaal 2x een zaalwacht draaien. Uitzondering hierop zijn de trainers en coaches van de diverse teams. Zij hoeven zich maar voor 1 blok op te geven, indien nodig zullen wij nog een keer extra beroep op jullie doen.

Echter doen wij ook een DRINGEND verzoek aan de ouders van alle jeugdleden om zich in te schrijven voor 1 of 2 diensten. Veel senioren en junioren trainen/coachen een team en fluiten wedstrijden van de jeugd. Door als ouders een dienst te draaien, kunnen wij deze mensen ontlasten. Het is geen moeilijke taak, maar wel een belangrijke. Per blok draaien twee personen de zaalwacht.

Een vereniging kan niet zonder vrijwilligers en daar horen ook de ouders bij !!!!!!

Als u voor het eerst een dienst draait zullen wij zorgen voor begeleiding. Tevens ligt er een map in de sporthal met aanvullende informatie.

Wij hopen in de loop van volgende week de diensten op de site te kunnen zetten. Dan kan iedereen tot 15 november zich aanmelden voor een of twee blokken. Hierna gaan wij zelf, de overgebleven blokken, invullen met mensen, die zich niet opgegeven hebben.

Michel en Ellie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: